Garantie- en voorwaarden de Vloerderij bv

Garantievoorwaarden houten vloeren

Garantie en voorwaarden Lucky Wood and Friends bv  

Op 1 januari 2022 is de Vloerderij bv overgegaan naar Lucky Wood and Friends bv.
De Vloerderij website was al meerdere jaren een geliefd platform voor diverse parket- en houten vloeren collega/partners in Nederland.
Lucky Wood and Friends bv continueert deze samenwerking met de partners die parket en houten vloeren aanbieden aan de consument. De Vloerderij website fingeert als platform voor deze partners. Tevens wordt door een partner een parket renovatieservice service aangeboden. Alle partners liften mee op de nog steeds in bedrijf zijnde website. www.devloerderij.nl
De partners werken voor eigen rekening en mogen de beschermde merknaam “de Vloerderij” vrijelijk gebruiken. 

De Vloerderij wordt als handelsnaam doorgezet door Lucky Wood and Friends bv.  

De garanties worden vanaf 1 januari 2022 verstrekt door de individuele partners waar de vloeren gekocht worden.
Ook de renovaties worden door de desbetreffende partner verkocht en gefactureerd en ook hier wordt de garantie door de partner verzorgd.
Lucky Wood and Friends bv is op geen enkele manier aansprakelijk voor de handelwijze van de partners.
Steenwijk 1 januari 2022. Copyright Vloerderij.nl: J.L.Mateboer sr. en J.L.Mateboer junior.


Garantievoorwaarden

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaand algemene voorwaarden en Garanties zoals deze ooit golden voor de Vloerderij bv.

Garantievoorwaarden houten vloeren. 

Deze voorwaarden zijn belangrijk om te weten. Ook tijdens de verkoop maken wij u hierop attent en tevens staan voorwaarden vermeld op al onze offertes en fakturen, zodat u zich alvorens te betalen zich van deze voorwaarden en informatie kunt vergewissen. Deze voorwaarde zijn niet van toepassing op onze diverse partners. Daar deze voor eigen rekening werken en eigen voorwaarden hanteren. Bij geschillen dienen deze dan ook bij de betreffende partner ingediend worden. De Vloerderij bv kan niet aansprakelijk gesteld worden.


De Vloerderij bv is al jaren specialist in massief houten vloeren, lamelplanken genaamd combi- multi- of duo planken en verouderde houten vloeren. De hoedanigheid en uitstraling van deze planken wordt gekenmerkt door de visuele structuur van deze planken. Zo kennen we in grote lijnen drie uitvoeringen, gemakshalve noemen we deze A, B en C.

A = praktisch geen tekening van nerf en noest. (Excellent)
B = zeer matige nerf en noest tekening, wel levendige tekening (Rustiek B)
C = levendige structuur, open noestjes, scheurtjes en een gevarieerde tekening.
      Optische- en kleurverschillen. (Abdij-Country)
D = Zoals C maar dan extra opzettelijk beschadigd door het trommel- verouderingsproces.

De massieve- alsmede de multiplanken met de kwalificatie C worden aangeduid met Abdij of Country.

De hardheid en duurzaamheid van deze genoemde planken zijn immer gelijk, er bestaat geen enkel verschil in kwaliteit. Bovenstaande aanduidingen en graduaties gelden zowel voor massieve planken als ook voor de lamelplank. De prijsstelling van deze drie uitvoeringen is oplopend. C = laag B = midden A = hoog. Voor verouderd  = c +

NB: De op onze website genoemde prijzen van de massieve planken alsmede de multiplanken zijn gebaseerd op de naturel plank, dus onbewerkt.

Bij de maatvoering van de eiken planken hanteren wij een tolerantie van 5% in de breedte meer of minder. Het is niet altijd mogelijk om excacte maten te leveren.

Alle vier uitvoeringen komen uit dezelfde partijen eiken, ze worden echter alleen geselecteerd. Wel hebben alle planken een andere structuur, niet één plank is gelijk. De massieve planken zijn meer onderhavig aan krimp en zwelling dan de lamelplank. De weersinvloeden, met name de relatieve luchtvochtigheid is bepalend, want is de luchtvochtigheid hoog, dan zal een massieve plank zwellen en bij een lage luchtvochtigheid zal de plank dus krimpen en en kan dan scheurtjes gaan vertonen. Bij lamelplanken echter kan zwelling en krimp alleen voorkomen bij extreme wisselingen van de luchtvochtigheid. Wel is het mogelijk, dat lamelplanken bij een te hoge luchtvochtigheid iets kunnen gaan zweven. Wij attenderen de afnemer hier te allen tijde op en op al onze facturen staat dit vermeld. Op zwelling en krimp bestaat geen enkele garantie.
De verouderde vloeren worden opzettelijk beschadigd en vertonen derhalve dan ook gedeeltelijke gebreken aan veer en groef, het monteren van deze verouderde vloeren duurt derhalve dan ook langer. Soms moeten verouderingssporen weggehaald worden om de planken te laten passen.

Omdat eiken een natuurproduct is kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën afwijken. Ook na verloop van tijd kan door de UV straling en door het onderhoud dus regelmatig dweilen met natuurzeep de vloer in uitstraling veranderen. Eiken vloeren worden dan wat doffer. Voor een stabiele oliekleur bestaat geen enkele garantie.

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt u 5 jaar garantie op uw houten vloerdelen van de Vloerderij bv.

 • Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen genoemde garantietermijn;
 • De garantie wordt verleend bij normaal gebruik van de houten vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgeloten van garantieverstrekking;
 • De garantie is een aanvulling en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijke toekomende rechten.

 

Bepalingen

 • Garantie op de houten vloeren wordt verstrekt indien de klacht schriftelijk en inclusief de originele factuur binnen 30 dagen na vaststelling aan de Vloerderij bv is gemeld.
 • In geval van toekenning van de garantie zullen defecte houten vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende houten vloer niet meer leverbaar zijn, dan zal er voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde houten vloerdelen en dus niet op het arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de houten vloeren van de Vloerderij bv kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke beëdigde deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeegekomen.

 

Uitsluitingen

 • Indien de houten vloer niet is gelegd volgens de leginstructie.
 • De gebreken reeds zichtbaar waren voor het monteren van de houten vloer.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de houten vloer bestemd is, alsmede het negeren van onderhoudsinstructies of waarschuwingen.
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de houten vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de houten vloer (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand, huisdieren etc.

 

       Steenwijk, januari 1998 © JLsr JLjr. ©copyright website de Vloerderij.nl J.L.Mateboer sr. & J.L.Mateboer jr.